Ako seriál HBO – Mladý pápež – obnovil mesto Vatikán?

0

Zvyčajne je na vytvorenie skutočne toho najlepšieho a najokázalejšieho interiéru potrebné dať dokopy tie najlepšie mysle. Keď však projekt potrebuje skupinu režisérov na obnovenie interiérov mesta Vatikán, ktorý je domovom niektorých najikonickejších a najváženejších kresťanských diel, zdá sa, že aj Hollywood musí byť trochu skromnejší a na svojej práci by si mal dať naozaj záležať.

Nový seriál Mladý pápež je výsledkom spoločného úsilia medzi prémiovým televíznym kanálom HBO a európskymi partnermi, ktorý objavili predpoklad na nepravdepodobného amerického pápeža (Jude Law), vezme divákov hlbšie za múry Vatikánu. Cirkev však zakázala natáčanie v tejto posvätnej zemi a bez priameho kontaktu s kostolom nemohli členovia týmu  potvrdiť podrobnosti z kostola, museli teda byť riadne kreatívny.

Kým  minulé filmy a televízne projekty vyžadovali viac technológie, kvôli vytvoreniu pápežovho domu (kvôli sfilmovaniu knihy Anjeli a Démoni od Dana Browna boli filmári obyčajnými turistami, ktorý robili fotky a potom digitálne obnovili Vatikán) urobila filmová architektka Ludovica Ferrario spolu zo svojimi kolegami rozsiahle výskumy, vystavili detailné repliky neoceniteľných umeleckých diel a ikonických interiérov, a nakoniec sa výstavba konala aj v rímskom slávnom štúdiu, ktorú hostila produkcia z La Dolve Vita a Cleopatra to Life Aquatic. V mailovom rozhovore Ferrario rozprávala o výzvach spojených s prerábaním niektorých neoceniteľných západných artefaktov a o prestavbe Sixtínskej kaplnky.

Prestavba Sixtínskej kaplnky s Michelangelovou najznámejšou freskou Posledný súd  na zadnej stene.

Ako ste prestavali interiér a exteriér Vatikánu, keď zoberieme do úvahy, že cirkev zakázala filmovanie vo Vatikáne? Prebiehala medzi vami a cirkvou nejaká komunikácia, pokiaľ išlo o kontrolu pravdivosti a uistenie sa, že scény budú presné? 

“Keď sa na to pozriem spätne, môžem potvrdiť, že nenatáčanie vo Vatikáne bola úžasná skúsenosť, ktorá obrátila odmietnutie na príležitosť. Ohromujúce výzvy prichádzali už vo fáze čítania; každá scéna naznačovala pozoruhodný vizuálny záväzok. Najviac sme vsádzali na vytvorenie rámca dôveryhodnosti pre oko diváka. Musím povedať, že príležitosť sa skrývala práve v hre o hranicu rovnováhy medzi pravdepodobnosťou a filológiou. Mnohé prostredia spojené s vatikánskou ikonografiou bolo zrekonštruované, zatiaľ čo mnohé iné miesta vznikli pri vytváraní sveta nášho mladého pápeža. Mali sme šťastie, že bol pri nás konzultant, ktorý mohol potvrdiť podobnosti s pôvodným prostredím, a ktorý bol pri nás na natáčaní scén vhodných na použitie a pri inscenácií rekvizít. Nepriamy prístup do Vatikánu nám znemožnil vykonať správne merania, a tak sme museli robiť dlhé výskumy a dokumentáciu. Keď bolo nemožné nájsť vysvetľujúce kresby, bolo nutné, aby nám pri rekonštrukcii na základe záberov a obrázkov pomohli prepracovať a plánovať prostredie do detailov.“

Ktoré izby, miesta a destinácie boli najťažšie na prestavbu?

“Najnáročnejšie stavby boli samozrejme tie, ktoré sú bližšie kolektívnej predstavivosti, ako napríklad Sixtínska kaplnka, fasády sv. Petra v Ríme a sv. Marka vo Venice (odkiaľ pápež prednáša svoju reč) a pápežská knižnica (ktorá je miestom väčšiny jeho stretnutí a v príbehu je zásadným prostredím). Všetky tieto rekonštrukcie prebiehali v štúdiu Cinecittà, a to som ešte nespomenula chodníky a podlahy sv. Petra a kaplnku s Michelangelovým umeleckým dielom Pietà.”

Aké bolo natáčať zábery interiéru v Cinecittà Studios?

“Najpozoruhodnejšia rekonštrukcia v Cinecittà bola fasáda sv. Petra a časť Loggia dei Cavalli z baziliky sv. Marka vo Venice. Táto práca trvala skoro mesiac a pol.

V štúdiu sme tiež zrekonštruovali Sixtínsku kaplnku (v plnom rozsahu, s rozvojom do maximálnej výšky prvej rímsy na dlhých stranách a do výšky 10 metrov na krátkych stranách), vrátane vstupu do Regal Room. Výstavba, realizácia a maľovanie trvalo asi dva mesiace. Robotníci odviedli vynikajúcu prácu: projektanti, stavitelia, fasádnici a maliari vdýchli prostrediu život v každom menšom detaile. Výber materiálu bol taktiež veľmi dôležitý, použili sme plátkové zlato, aby sme pomocou prístroja oživili steny, ktoré sa potom mohli natrieť patinou.“

Výroba známej sochy Pieta z baziliky sv. Petra Gianni Fiorito

Aký druh výskumu bol potrebný na obnovenie týchto miest? Využili ste výsady niektorých týchto lokalít?

“Výskum bol dlhý a dôkladný, vedený pozoruhodnou príležitosťou, ktorú nám dal režisér Paolo Sorrentino. Jeho scenár umožnil vyšetriť mnoho aspektov sveta Vatikánu, v tom najmenšom a najväčšom meradle. Najprv sme museli vytvoriť náročnú dokumentáciu, ktorá nám pomohla pohybovať sa v prípade potreby filologicky čo najviac, ako je to možné. Dokumentácia, ktorá nemala prístup do žiadneho vatikánskeho prostredia a nemala možnosť vykonávať merania, sa stala základom pre vývoj a plné skúmanie fázy plánovania. V niektorých prípadoch, napríklad pri pápežskej knižnici, bolo pre nás veľmi užitočné sledovanie videozáznamov stretnutí s vládou. Ukázalo nám to podrobnosti prostredia, ku ktorému sme nemali prístup ani žiadnu inú dokumentáciu.“

Aké bolo vaše najobľúbenejšie miesto na filmovanie tohto seriálu, a prečo? 

“Každá z lokalít zahŕňala príbeh, navyše jednu zvláštnosť, výzvu, výsady a často náročné úsilie, ale nepochybne, natáčanie v Santi Luca e Martina (kostol v Ríme) zostáva aj naďalej jednou z mojich najcennejších spomienok. V tomto barokovom kostole – jeden z mála, ktorý povoľuje streľbu – sme natáčali dva dni. Na tomto mieste sme mohli natočiť aj hrob pápeža tak, ako by sme boli tesne pod loďou sv. Petra. Túto šancu sme ale nevyužili, pretože sa nám naskytla možnosť rekonštruovať na mieste (v uličke a bočnej kaplnke) časti kaplnky sv. Petra a konkrétne v kaplnke s dielom Pietà od Michelangela. Kráčanie cez Forum Romanum v skorých hodinách, aby sme stihli natočiť scénu v rannom jesennom svetle, bolo nezabudnuteľné. Kostol a unikátne miesto na zemi, umiestnené medzi starovekými rímskymi fragmentmi a priamo pred oblúkom Septimia Severa, nás ubytoval, aby sme scénograficky zrekonštruovali jedno z najväčších diel Michelangela! Vykonávanie tejto rekonštrukcie priamo na mieste, nie v štúdiu,  nám dalo nielen zvukovú autenticitu, ale aj zvláštne spojenie, ktoré dokáže vytvoriť len posvätné miesto, čo je veľkým prínosom pre náladu pri natáčaní. Kvôli spojeniu krásy tohto mesta a spokojnosti zo scénografickej rekonštrukcie bola pre mňa táto scéna najláskavejšia. Takéto pocity vo mne možno vzbudila ešte skúsenosť s rekonštrukciou Sixtínskej kaplnky v Cinecittà”.

Ako ste vyberali vily pre natáčanie v exteriéry?

“Inštalácia celej záhrady bola rekonštruovaná na niekoľkých miestach v Ríme. Natáčali sme vo vile Pamphili, vile Medici, vile Piccolomini, vile Lante, v botanických záhradách, kde sme simulovali obnovu Lurdskej jaskyne, a v Olgiate sme natáčali scénu na letisku pre helikoptéry. Snažili sme sa predstaviť nielen monumentálnu časť talianskych záhrad, ale taktiež divokejšie a prirodzenejšie aspekty, ktoré popisujú rozľahlosť a tvoria veľkú časť pápežského štátu.“

Zdroj: curbed.com

Share.

O autorovi

Komentuj