Čo sú to elektromotory a prečo je ich využívanie v automobilovom priemysle také dôležité?

0

Zariadenie, ktoré kedysi bolo úplne neznáme, dnes zohráva dôležitú úlohu v priemyselnom odvetví.  Viaceré priemyselné odvetvia, vrátate automobilového, začínajú vo veľkom využívať elektromotory. Čo sú to a prečo sú také dôležité v automobilovom priemysle?

Definícia elektromotorov

Ak ste nemali ešte možnosť stretnúť sa s týmto strojom a netušíte je, táto jednoduchá a zrozumiteľná definícia vám ho priblíži. Elektromotor je elektrické zariadenie, ktoré premieňa elektrický prúd na mechanickú prácu, resp. na mechanický pohyb. Vykonáva buď rotačný pohyb (rotačný motor) alebo lineárny pohyb (lineárny motor). Ak poznáte stroj, ktorý vykonáva úplne opačnú činnosť, viete, že sa jedná o alternátor a dynamo. Alternátory a dynamo premieňajú mechanickú prácu na elektrickú energiu. Aby sme si ich však vedeli predstaviť, konštrukčne sú tieto zariadenia (alternátor, dynamo a elektromotor) veľmi podobné.

Každý jeden kvalitný elektromotor sa skladá z dvoch častí: z rotora a statora. Ako vám je už určite jasné, rotor bude tá časť, ktorá sa pohybuje a stator bude tá časť motora, ktorá sa nehýbe. Ich vzájomná činnosť poháňa celé zariadenie elektromotora a tým aj zariadenie, v ktorom je elektromotor umiestnený. Využíva sa najmä v stavebníckom priemysle, ale aj v automobilovom priemysle. Prečo je ale pre automobilový priemysel kvalitný elektromotor tak dôležitý?

Dôležitosť elektromotorov v automobilovom priemysle

Ako už veľmi dobre vieme, kvalita životného prostredia sa z roka na rok zhoršuje. Každý rok sa posúva termín, kedy začíname žiť na ekologický dlh. Kvalita ovzdušia je tiež veľmi kritická. Snažia sa to zmeniť nielen ekologickí aktivisti, ale aj automobilové veľmoci. Vedia, že hudbou budúcnosti sú práve autá poháňané kvalitnými elektromotormi, ktoré nevypúšťajú do ovzdušia výfukové plyny. Prečo je teda elektromotor dôležitý v automobilovom priemysle? Pretože pomáha šetriť životné prostredie tým, že nevypúšťa do ovzdušia výfukové plyny, ktoré jeho kvalitu výrazne znižujú.

Share.

O autorovi

Som človek, ktorý tento web založil, a ktorý verí, že vytrvalosťou a tvrdou prácou sa dajú (aj na Slovensku) dosiahnuť veľké veci...

Comments are closed.