Magnetický separátor môže byť aj nevyhnutným nástrojom v odvetví recyklácie

0

Za posledných 70 rokov došlo k významným zmenám v oblasti magnetických separátorov s permanentnými magnetmi. Boli objavené a vyvinuté nové materiály a začali sa používať moderné technológie. Na oddelenie kovových magnetických zvyškov sa medzi prvými začali používať magnety vyrobené zo zliatiny hliníka, niklu, kobaltu a železa.

Okolo šesťdesiatych rokov minulého storočia, sa začala výroba magnetov na báze keramických oxidov. A v osemdesiatych rokoch minulého storočia sa prvé magnety objavili na základe takzvaných vzácnych zemín a neskôr sa pripojili ešte neodýmové magnety, pozostávajúce z neodýmu, železa a bóru.

Prečo potrebujeme magnetické separátory?

Veľmi veľa ľudí o niečom podobnom ani netuší. Nevedia, že v niektorých výrobných procesoch a odvetviach je nutné triediť aj kovový odpad od nekovového. Vo väčšine moderných procesov môže každé znečistenie feromagnetickým materiálom viesť k poškodeniu strojov a nežiaducej kontaminácii konečného výrobku.

Pomocou magnetickej separácie je možné tieto negatívne účinky feromagnetického znečistenia veľmi dobre vylúčiť. Kovové nečistoty sa môžu dostať do výrobkov takmer kdekoľvek: z vozidiel, zo strojov, mlynov, drvičov atď.

Magnetické separátory sú dostupné v širokej škále verzií, univerzálne aj vysoko špecializované. Keďže kľúčom k dosiahnutiu požadovanej čistoty konečného produktu je magnetický separátor, pri jeho výbere by sa mali brať do úvahy hlavne tieto faktory:

Vlastnosti triedeného materiálu určujú použitie konkrétneho separátora

Veľké jednotky materiálu alebo materiálov s extrémnou viskozitou môžu rýchlo poškodiť alebo zablokovať napríklad veľmi populárne magnetické mriežky. Typ magnetov, s ktorými bude separátor vybavený, preto závisí od stupňa a druhu znečistenia, ako aj od požadovanej úrovne čistoty konečného výrobku. Jedným zo špeciálnych je aj univerzálny Eddy current separátor, ktorý slúži na separovanie nemagnetických kovov od nekovových materiálov, ako je napríklad plast, papier, drevo a sklo.

Vystačíte si s ním v recyklačnom priemysle, pri likvidácii odpadov, elektrických zariadení, sklárskom priemysle a ďalších odvetviach, kde sa tento typ separácie vyžaduje. To znamená, že aj magnetický separátor môže byť pri triedení odpadu nevyhnutným a dôležitým nástrojom recyklácie.

Share.

O autorovi

Som človek, ktorý tento web založil, a ktorý verí, že vytrvalosťou a tvrdou prácou sa dajú (aj na Slovensku) dosiahnuť veľké veci...

Comments are closed.