Čierno – biely svet Vranovčanu hýril všetkými farbami

0
22

Vášeň, radosť, smútok, nadšenie. Tieto a ešte mnohé ďalšie slová vystihujú pocity a dojmy z predstavenia Čierno – biely svet, ktorý tento víkend odohrali členovia FS Vranovčan  v estrádnej sále MsDK vo Vranove nad Topľou. Vypredaná sála a tradične ohromný záujem o predstavenie naznačovali, že to bude opäť niečo veľkolepé. A aj keď to nebola premiéra, záujem priaznivcov o folklórne vystúpenie bolo veľké.

Čierno – biely svet je predstavenie, ktoré FS Vranovčan pripravil pri príležitosti 45. výročia existencie tohto amatérskeho folklórneho súboru, ktoré si pripomenuli ešte v roku 2013. Práca na takejto veľkolepej myšlienke nebola ľahká a trvala celé 3 roky.  V takmer dvojhodinovom predstavení sa na pódiu postupne vystriedalo 60 účinkujúcich od najmladších až po najstarších členov tohto folklórneho súboru, vrátene jeho zakladateľa Štefana Kocáka.

Ako už názov predstavenia naznačuje, príbeh na pomerne bežnom príbehu lásky dvoch mladých ľudí poukazuje na oveľa závažnejší problém, ktorým je videnie sveta len z pohľadu dvoch možných alternatív – čiernej a bielej. Zobrazenie tohto princípu duality, že všetko môže byť len čierne alebo biele, dobré alebo zlé, smutné alebo veselé, nás učí rozšíriť si svoje obzory a prijať aj iné, nie vždy tak hranične definované aspekty života. Príbeh „gadžovky“ a Róma, ktorých spoločná láska musí obrúsiť množstvo ostrých hrán, nakoniec ukáže, že svet vôkol nás nikdy nie je len čierno – biely. Ukáž nám, že svet vôkol nás hýri farbami, tak ako tomu bolo aj na tomto predstavení.

Peter Kocák, autor a režisér celého predstavenia, tak svojim príbehom jednoznačne strhol oponu takpovediac obmedzenému pohľadu na svet a umožnil nám ho vidieť v krajšom svetle, plnom lásky, vášne, tradícií a zbúraných hraníc.

Predstavenie bolo spojené aj s krstom nového CD, ktoré vyšlo pri príležitosti tohto úspešného projektu. Krstným otcom bol splnomocnenec vlády pre rómsku problematiku, Peter Pollák, ktorý nad týmto projektom držal záštitu od samotného začiatku.

Treba len dúfať, že práca a úsilie vynaložené pri príprave autorov neodradia, ba čo viac, motivujú ich k ďalšej práci na tak úspešných projektoch.

Viac o predstavení napovedia naše fotografie.

 

Foto: RM media Vranov nad Topľou