Čo vidíte na obrázku? Nie. Nie je to učebná pomôcka na geometriu… je to koláč!

0
22
Netradičné koláče ukrajinskej architektky

Dinara Kasko z Ukrajiny sa spokojne môže označiť za expertku v umení výroby nezvyčajných cukrárenských výrobkov. Jej koláče sa na prvý pohľad ani zďaleka nepodobajú na niečo, čo by bolo možné zjesť a navyše to aj dobre chutí.

Pri pohľade na takmer dokonalú symetriu a presnosť geometrických tvarov asi nikoho neprekvapí ak povieme, že Dinara je pôvodom architektka a že okrem toho pracovala aj ako počítačová grafička pri 3D vizualizáciách.

Všetky tieto vedomosti a zručnosti teraz využíva pri výrobe svojich koláčov. Najprv si v počítači vytvorí 3D model pozostávajúci z bublín, gúľ a iných geometrických útvarov, podľa ktorého potom na 3D tlačiarni vytlačí silikónovú formu na pečenie. Potom už len naleje cesto a šup s ním do rúry.

Zdroj: design-milk.com