Dá sa zrovnať život v Londýne so životom v Černobyle? Najnovšie vedecké štúdia tvrdia, že aj áno

0
20
Katastrofálny stav ovzdušia v Londýne

Ukrajinské mesto Černobyľ alebo aj japonská Fukushima sa od istého času stali nielen známymi na celom svete, ale predovšetkým ich možno označiť za mestá duchov. Môžu za to katastrofálne udalosti súvisiace s jadrovými elektrárňami, ktoré tam tieto krajiny prevádzkovali. Či už to bolo z dôvodu poruchy elektrárne alebo zemetrasenia, výsledok je v obidvoch prípadoch takmer rovnaký – obete, zamorené životné prostredie a následky na celý život.

V dňoch nasledujúcich po týchto katastrofických udalostiach sa veľa ľudí radšej rozhodlo presťahovať na iné miesto, kde by im nehrozilo priame nebezpečenstvo z ožiarenia. No najnovšie štúdie naznačujú, že podobné rozhodnutie by mali prijať aj obyvatelia Londýna, a to najmä ak si chcú ochrániť svoje zdravie. Dôvodom na toto tvrdenie majú byť výsledky vedeckej štúdie, podľa ktorej si priemerný Londýnčan skracuje svoj život o 4,5 mesiaca z dôvodu, že v tomto meste žije. Príčinou je predovšetkým veľmi zlý stav ovzdušia.

Zdroj: dailymail.co.uk

Foto: pixabay.com