Jednoduchý a pritom bezpečný prevoz ťažkého materiálu

0
6
Prídavné zariadenia na stroje

Súčasťou skladových priestorov a výrobných hál sú nepochybne okrem kvalitných regálových systémov aj stroje, ktoré umožňujú zdvih a presun ťažkého materiálu. Vysokozdvižné vozíky musia byť vo firmách v dostatočnom množstve, aby keď sa náhodou nejaké pokazia, nebola ohrozená prevádzka a celková výroba. Pri prevoze ťažkého materiálu treba dbať na bezpečnosť.

Prídavné zariadenia

Aby mohli vysokozdvižné vozíky prenášať a manipulovať s ťažkým tovarom, je potrebné mať na nich spoľahlivé prídavné zariadenia, ktoré vám umožnia manipulovať s atypickým materiálom v rámci výrobných hál a skladových priestorov. Investícia do prídavných zariadení je však finančne náročná a viacerí podnikatelia sa snažia svoje staré prídavné zariadenia využívať čo najviac. Častokrát pritom práve nekvalitné a poruchové prídavné zariadenia môžu ohroziť zdravie zamestnancov výrobných hál a skladových priestorov.

Požičovňa prídavných zariadení

Ak vám ale kúpa nových prídavných zariadení, ktoré vám umožňujú manipulovať s atypickým materiálom, finančne nevychádza, odporúčame vám nájsť si dobrú požičovňu prídavných zariadení, ktorá vám za prijateľné ceny prenajme kvalitné a hlavne plne funkčné prídavné zariadenia. Najväčšími výhodami prenájmu týchto dôležitých súčastí vysokozdvižných vozíkov sú menšie náklady. Vyhnete sa vysokým cenám, za ktoré sa predávajú prídavné zariadenia. Ďalej vás môže potešiť dlhá záruka (počas celej doby zapožičania), riešenie neštandardných manipulácií a možnosť dlhodobého alebo krátkodobého zapožičania. V prípade, že by sa vám vypožičané prídavné zariadenie pokazilo, všetko za vás vyriešia. Pošlú k vám technika, ktorý zariadenie opraví a ak to už nebude možné, nahradia vám ho iným.

Myslite na bezpečnosť prevozu ťažkého atypického materiálu a uprednostnite vypožičanie prídavných zariadení na vysokozdvižné vozíky, ktoré vám umožnia prevoz ťažkého materiálu.

Reklama (Heuréka)