Najnovšia reklama na Heineken vyznieva z časti ako „anti-Pepsi“, no zároveň prináša zaujímavé posolstvo

0
13
reklama Heineken - spájať, nerozdeľovať

Dnešné reklamy sa čoraz častejšie posúvajú z bežnej roviny propagácie nejakého produktu alebo služby do roviny vyzdvihovania nejakej zo základných ľudských hodnôt. To, čo z ľudí robí ľudí.

Celá myšlienka vychádza z toho, že všetky problémy sa do istej miery dajú vyriešiť pri dobrom pive. Myšlienka, s ktorou mnohí z nás súhlasia, veď povedzme si to priamo. Holandský producent piva sa vo svojom reklamnom spote rozhodol posadiť oproti sebe dvoch úplne rozdielnych ľudí, ktorí však o svojich rozdieloch ani len netušia. Zároveň dostanú niekoľko úloh, pri ktorých sa spoznajú a uvedomia si ako veľmi sú odlišní.

Myšlienka #OpenYourWorld „Worlds Apart“ vychádza z toho, že medzi ľuďmi existuje viac veci, ktoré ich spájajú, ako tých, ktorými sa od seba odlišujú.

Zdroj: metro.co.uk