Počas víkendu oslávila SMS-ka svoje 25-výročie

0
10
SMS-ka oslavuje výročie

Dnes je to ťažké predstaviť si život bez mobilného telefónu. Toto malé zariadenie sa od doby svojho vzniku stalo neoddeliteľnou súčasťou nášho takmer každodenného fungovania. Aj keď vďaka pokroku ho dnes používame aj na iné veci ako je telefonovanie, stále to patrí medzi jeho primárne funkcie.

Pred 25 rokmi sa vtedajšie mobilné telefóny rozšírili o na tú dobu revolučnú službu – SMS (short message service), teda službu krátkej textovej správy. Od toho okamžiku sa telefón stal už nielen prostriedkom na hovorovú komunikáciu, ale dalo sa prostredníctvom neho aj komunikovať písomne. Stalo sa tak presne 3. decembra 1992, keď softvérový inžinier pracujúci pre firmu Vodafone, Neil Papworth, poslal prvú textovú správu svojmu riaditeľovi (Richard Jarvis) v znení Merry Christmas. Ak sa pýtate prečo už na začiatku mesiaca prial šéfovi „Veselé Vianoce“, dôvodom bol vianočný večierok, ktorý mali v tento večer.

Pôvodný rozsah 160 slov sa stal základom aj pre iné služby (ako napr. Twitter) a tiež novodobého jazyka, ktorý už dnes pozná takmer každý (LOL, OMG, BF, či dokonca WTF). Na začiatku nikto ani len netušil aký veľký dopad bude táto služba mať na ľudstvo a koľko správ sa ročne pošle. Dnes sa ich počet odhaduje na stovky miliárd ročne.

Zdroj: mirror.co.uk

Foto: pixabay.com