Predloženie prekladu a jeho účely

0
221
Úradný preklad
Úradný preklad

Potrebujete použiť preklad vášho dokumentu na oficiálny účel vo formálnom styku, ktorý si vyžiadala štátna inštitúcia? V tomto prípade budete potrebovať overený preklad. Niekedy sa stretnete aj s jeho využitím pre neformálne a súkromné účely, ktoré sú však v priamom styku s organizáciou. Vtedy sa môžete uspokojiť s bežným prekladom.

Aké sú znaky úradného prekladu

  • Úradný preklad obdržíte v papierovej podobe.
  • Jeho súčasťou je originálne znenie dokumentu a výsledok je dodaný v previazanej trikolóre.
  • Každý overený a vypracovaný preklad musí obsahovať prekladateľskú doložku, ktorá je súčasťou dokumentu.
  • K jeho vypracovaniu potrebujete tiež úradnú pečiatku, hlavne pokiaľ ide o overené preklady, ktoré si od vás vyžaduje štátna inštitúcia.

Úradné preklady môžete zabezpečiť aj v rôznych jazykových kombináciách podľa potreby. Či už ide o úradný preklad angličtina alebo nemčina. S podobnými prekladmi sa môžete stretnúť aj pri zahraničných obchodoch.

Účely prekladu sa môžu líšiť podľa jeho formy, jazyka, spracovania alebo doloženia dokumentov. Pre mnohých ľudí je často nejasné, čo vlastne potrebujú vyhotoviť, pretože veľa ľudí nepozná rozdiel medzi úradným a overeným prekladom. Dokumenty ako vysvedčenie, rodný a sobášny list alebo výpis z registra trestov patria medzi úradné preklady.

Niektoré typy dokumentov si vyžadujú úradne overený preklad, ktorý je vykonaný skúseným tlmočníkom a prekladateľom, pričom si musíte dať pozor na formu a doloženie všetkých potrebných dokumentov s originálom. Pokiaľ si nie ste istí zhotovením prekladu, tak by ste rozhodne mali kontaktovať inštitúciu alebo úrad. Môžete si tak jednoducho zistiť aký typ prekladu od vás očakávajú alebo čo je potrebné k jeho odovzdaniu. Nezabudnite tiež na potvrdenie zhody prekladu s východiskovým textom.

Zdroj obrázku: Gabriel_Ramos / Shutterstock.com