Výškové práce, ktoré by ste mali prenechať na odborníkov

0
8
Výškové práce
Výškové práce

Zveľaďovanie exteriéru rodinného domu patrí k činnostiam, ktorým sa žiaden majiteľ rodinného domu a veľkého pozemku nevyhne. Niektoré práce však bez potrebného vybavenia nedokáže zvládnuť. Jedná sa predovšetkým o výškové práce, čiže práce, ktoré sa realizujú vo veľkých výškach a bezpečnosť býva pri nesprávnom vybavení ohrozená.

Aké výškové práce by ste mali prenechať na odborníkov?

Natieranie striech

Aby váš rodinný domov bol obývateľný aj nasledujúce desaťročia, je potrebné kontrolovať pravidelne stav strechy. Hovorí sa, že do strechy treba investovať viac peňazí ako do čohokoľvek iného a čosi pravdy na tom bude. Ak ale chcete pravidelne robiť revíziu strechy, potrebujete špeciálne vybavenie, a to nie každý doma aj má. Pri revízii je treba klásť dôraz na natieranie striech, pretože práve ochranný náter strechy dokáže predĺžiť jej životnosť a ochrániť ju pre znehodnotením. Natieračské práce chránia strechu pred fyzikálnymi vplyvmi, mechanickými, fyzikálno- chemickými a biologickými vplyvmi. Nepodceňte preto natieranie striech a oslovte firmu, ktorá sa na to špecializuje.

Spiľovanie stromov

Rizikové stromy, ktoré máte na pozemku, môžu nebezpečne ohroziť statiku vašej nehnuteľnosti. Keď však stromy vyrastú do extrémnej výšky a šírky, je nutné zavolať si niekoho, kto vám tieto stromy spíli, aby už neohrozovali bezpečnosť vašej rodiny a samozrejme aj susedov.

K výškovým prácam, ktoré by ste mali radšej zveriť do rúk odborníkov, patrí aj spiľovanie nebezpečných stromov. Túto činnosť realizujú za pomoci lanovej techniky a spiľujú predovšetkým také stromy, ktoré by bolo náročné, ba priam až nemožné spíliť klasickým spôsobom. Sú to napríklad stromy v zastavaných oblastiach, či stromy, ktoré sa nachádzajú v strmých svahoch.

Ak potrebujete natrieť strechu alebo spíliť nebezpečné stromy, obráťte sa na firmy, ktoré sa špecializujú na tieto výškové práce.

Reklama (Heuréka)