Aké výhody ponúka študentom duálne vzdelávanie?

0
273

Duálne vzdelávanie, ktoré spája teóriu s praxou, je už roky samozrejmou súčasťou prípravy budúcich pacujúcich v západoeurópskych krajinách. U nás voľakedy tiež fungovalo celé desaťročia a teraz sa k nemu vraciame. Lebo bolo dobré a výhodné pre všetky strany – pre študentov, budúcich pracujúcich, aj pre ich zamestnávateľov.

Súčasní deviataci a ich rodičia zažívajú v týchto mesiacoch ťažké chvíle. Musia urobiť zásadné, v podstate takmer životné rozhodnutie, kde pokračovať v štúdiu po ukončení základnej školskej dochádzky. Deti aj ich rodičia, samozrejme, chcú, aby sa v budúcnosti dobre uplatnili na trhu práce. Aby mali zamestnanie, ktoré ich baví, uživí a v ktorom môžu ďalej napredovať. Tieto predstavy na prvé počutie nesúvisia s duálnym vzdelávaním, pretože žiaci si ho automaticky spájajú s nejakým trojročným učebným odborom ukončeným výučným listom, po ktorom nasleduje robota na tri zmeny niekde v automobilom priemysle alebo za pásom. „Je to veľký omyl, skreslenie, ktoré, kým bude pretrvávať, bude oberať zamestnávateľov o šance na dobrých ľudí, ale aj mladých ľudí o šance na dobrú prácu,“ myslí si
Marcel Blaščák, zástupca dm drogerie markt v Slovenskej aliancii moderného obchodu (SAMO). „Ľudí vzdelaných a zároveň zorientovaných v praxi totiž akútne potrebuje aj sektor obchodu a služieb, v ktorom sa tiež dá vzdelávať duálne.“

Mýtom, s ktorým sa spája duálne vzdelávanie, je taktiež predstava, že študent sa v škole síce niečo naučí, ale zároveň štyri roky zadarmo robí u budúceho zamestnávateľa, a hoci má po skončení strednej odbornej školy istotu zamestnania, nemá žiadne vyhliadky na kariérny rast alebo ďalšie vzdelanie. Omyl! „Absolventi duálneho vzdelávania môžu štúdium ukončiť maturitou a ďalej pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu. Napríklad externe,“ vysvetľuje M. Blaščák. Núka sa aj možnosť vzdelávania na vysokej škole, ktorá je partnerom aktuálneho zamestnávateľa, teda toho, kto si svojho zamestnanca vychoval.

Výhodne pre viacerých

„Systém odmeňovania a motivovania, ktorý je nastavený v duálnom vzdelávaní, je pre študentov výhodný vo viacerých smeroch,“ hovorí Jana Hornáková, manažérka rezortu Spolupracovník v dm drogerie markt. „Cieľom kombinovanej formy štúdia je, aby študenti získali pracovné návyky, schopnosť hospodáriť s financiami a mali reálnu predstavu o živote z pohľadu práce ešte počas strednej školy. Absolventi duálneho vzdelávania sú samostatnejší a majú rozvinutejšie kritické myslenie, čo im dáva pred rovesníkmi zo škôl so všeobecným zameraním konkurenčnú výhodu.

Z toho vyplýva, že duálne vzdelávanie je výhodné pre všetkých – pre žiakov, ich rodičov (štúdium dieťaťa ich toľko nestojí a majú istotu, že neskončí v evidencii nezamestnaných) aj pre spoločnosti, ktoré sú doň zapojené.

Na pulze doby

Prečo sa vlastne vytvoril systém duálneho vzdelávania? Pretože sú odbory, ktoré si žiadajú dobré vzdelanie a zároveň prax. Odbory, ktoré zápasia alebo by bez duálneho vzdelávania zápasili s akútnym nedostatkom kvalifikovaných zamestnancov. Pretože doba si žiada špecialistov aj na pozíciách, ako je obchodný pracovník. „Tým, že si naša spoločnosť potrebu kvalifikovanosti našich spolupracovníkov uvedomila ešte pred zavedením duálneho vzdelávania a už roky spolupracujeme s vybranými strednými odbornými školami, podarilo sa nám vytvoriť sieť tohto druhu vzdelávania po celom Slovensku a pre študentov ponúkame naozaj dobré podmienky na štúdium a prax,“ konštatuje Jana Hornáková, manažérka rezortu Spolupracovník v dm drogerie markt.

Život ukazuje, že študenti, ktorí sa rozhodli pre štúdium na strednej odbornej škole mimo duálu, spolužiakom v duáli závidia, pretože počas praxe sa učia cez zážitky, dostávajú oveľa zaujímavejšie a komplexnejšie informácie, než ponúka teória v škole, a navyše si zarábajú vlastné peniaze a užívajú mnoho ďalších benefitov.

Budúci obchodní pracovníci v sieti dm napríklad praxujú už od prvého ročníka a za hodinu učenia sa priamo „na pľaci“ dostávajú 3,40 € za hodinu (ročne teda 2 600 €). Okrem toho majú gastrolístky a štipendium v hodnote 260 € mesačne, ich rodičia ušetria na platbe za internát či dopravu do školy každý mesiac ďalších 80 € a budúci zamestnávateľ hradí aj všetky náklady spojené so zážitkovým vzdelávaním svojich budúcich, maturitne vzdelaných zamestnancov.

Učenie prostredníctvom zážitkov

Možno si myslíte, že obchodní pracovníci iba vykladajú tovar a musia ho vedieť nablokovať. To je však veľmi skreslená predstava a zamestnávatelia v oblasti obchodu a služieb vedia, že ich zamestnanci toho musia vedieť oveľa viac. „Okrem znalostí a zručností, ktoré študentom odovzdávajú naše inštruktorky na odbornom výcviku vo filiálkach, im poskytujeme aj zážitkové workshopy s cieľom sprostredkovať množstvo zaujímavých faktov napríklad o ekokozmetike a jej certifikácii, o ekologickom poľnohospodárstve či o bylinkách a ich využití. Taktiež študentom pomáhame získať teoretické vedomosti aj praktické skúsenosti s tvorbou videoblogov,“ hovorí manažérka rezortu Spolupracovník v dm drogerie markt. A tak sa prváci na workshope Herbárium naučia, ako si doma vyrobiť napríklad zubnú pastu či deodorant a ako o tom urobiť vlastný vlog. Najlepšie z nich sú zverejnené na sociálnych sieťach. Druháci a tretiaci si zas užívajú kreatívny workshop s prvkami divadla ZáŽiTo(k), kde sa učia vnímať seba aj druhých, kreatívne sa vyjadrovať slovom aj pohybom, pracovať v tíme a spoločnými silami vytvoriť dielo od A po Z. Všetko pod taktovkou skúseného režiséra. Tretiaci sa navyše dostanú do centrálneho skladu spoločnosti, kde na vlastné oči vidia a na vlastnej koži zažívajú veľkosť a komplexnosť tohto zamestnávateľa a presvedčia sa, že bez dobrého vzdelania sa u neho dá pracovať iba ťažko. „Práca v drogérii nie je pre každého, časy sa zmenili, dnes musí byť na väčšine miest špecialista, čo nám potvrdzujú aj výstupy z mystery shoppingu,“ vysvetľuje manažérka rezortu Spolupracovník v dm drogerie markt
J. Hornáková. „Preto vzdelávame mladé talenty pre obchod v oblasti marketingu a obchodu, tovaroznalectva, tvorby vízií, stratégií, cieľov a ich aplikácie v praxi. Učíme ich plánovať, orientovať sa
v organizácii práce na pracovisku a tiež to, ako sa vedie tím ľudí, ako sa s ním komunikuje či ako sa hodnotí.“

Darmo, doba napreduje a odvetvie hospodárstva, ktoré si nezabezpečí vlastných špecialistov, bude mať problémy – rovnako ako ekonomika krajiny, ktorá neprikladá význam spojeniu teoretického a praktického vzdelania. Alebo snáď nejakú krajinu uživia tisícky vysokoškolsky vzdelaných sociálnych pracovníkov bez praxe a pracovného miesta?! Určite nie! Budúcnosť majú špecialisti s praxou!