Ako môžu firmy alebo samosprávy zlepšiť osvetlenie a zároveň ušetriť?

0
687

Vo firmách, ale aj v samosprávach tvoria náklady na osvetlenie významnú časť pravidelných nákladov. Vyhnúť sa im však z logiky veci nedá. Často je však možné tieto náklady zredukovať bez toho, aby to na osvetlenie malo nejaký negatívny vplyv. 

Návrh najvhodnejšieho osvetlenia s dôrazom aj na úsporu 

Je to vlastne presne naopak, náklady na osvetlenie je často možné zredukovať a zároveň vylepšiť kvalitu tohto osvetlenia. Ako je to možné? Jednoducho tak, že množstvo firiem alebo samospráv má zastarané, či inak nevhodné osvetlenie, ktoré je na moderné štandardy slabé a naviac má vyššiu spotrebu elektrickej energie. 

Preto ak chce nejaká firma alebo samospráva zredukovať náklady na osvetlenie, v prvom rade je dobré nechať si vypracovať odborný návrh osvetlenia. V takomto návrhu budú vhodné typy a rozmiestnenie svietidiel podľa konkrétnych potrieb a požiadaviek. 

Samozrejmosťou je, že navrhnuté osvetlenie bude spĺňať platnú legislatívu a svetelné normy na konkrétny typ objektu. No a keďže sme od úvodu hovorili o šetrení, návrh bude zhotovený s ohľadom na najvyššiu úsporu energie. 

Niektoré špecifické požiadavky rôznych osvetlení 

V stručnosti sa teraz pozrime ešte na niektoré špecifiká svetelných riešení pre rôzne aplikácie. Napríklad priemyselné osvetlenie sa musí vyznačovať dlhou životnosťou (často aj vzhľadom na nepretržitú prevádzku) a vysokou odolnosťou. Obzvlášť, ak bude použité v prašnom, či vlhkom prostredí, alebo v prostredí náročnejšom na teplotnú, chemickú, prípadne mechanickú odolnosť. 

Čo sa kancelárskeho osvetlenia týka, to samozrejme nemusí byť tak odolné, ale rozhodne nemôže ísť do kancelárií akékoľvek osvetlenie. Aj tu totiž platí, že musia byť dosiahnuté vhodné svetelné podmienky pre zamestnancov. 

Pozrime sa aspoň v jednom príklade aj na samosprávy. Tie často riešia napríklad osvetlenie športovísk. Či už ide o športoviská na rekreačné, či profesionálne účely, dôležitá je hlavne výborná viditeľnosť bez zbytočného svetelného smogu. 

Zdroj obrázka: 

Autor: masisyan / Stock.adobe.com