Uvažujete o založení živnosti?

0
190
Podnikanie
Podnikanie

Máte v pláne od nového roka začať s podnikaním? Elektronické ohlásenie živnosti prináša hneď niekoľko výhod. Zistite si, čo všetko je potrebné k založeniu živnosti a čo sa od vás očakáva hneď po jej vybavení.

Viete, ako postupovať v novom roku 2020, pokiaľ uvažujete o založení živnosti? Ide o jedno z najpoužívanejších podnikaní a založiť si ju môžete už aj elektronicky. Podmienky na vykonávanie živnostenského oprávnenia od jeho vybavenia, cez realizovanie až po jeho zrušenie sú obsiahnuté v zákone o živnostenskom podnikaní (Zákon č. 455/1991 Z. z.). Predtým než si teda o živnosť požiadate, určite by ste sa mali s týmto zákonom oboznámiť.

Pred založením si premyslite stratégiu

Mať rozvrhnutý biznis plán je nutnosťou každého začínajúceho podnikania. Od neho sa máte možnosť neskôr odraziť a odsledovať, ako sa s odstupom času váš podnikateľský plán vyvíja. Má slúžiť prioritne pre podnikateľa, ktorý si jasne definuje svoje ciele a možné prekážky. Týkať by sa mal najmä analýzy aktuálneho trhu a konkurencie, no obsahovať by mal aj marketingovú predstavu, finančný plán či organizačnú štruktúru.

Nečakajte zdĺhavo na živnostenskom

Požiadať o vykonávanie podnikania formou živnostenského oprávnenia môžete aj online. Nemusíte teda vyčkávať na príslušnom živnostenskom odbore a ušetríte si mnoho času. Založte si živnosť z pohodlia domova na ústrednom portáli verejnej správy. Jej elektronické založenie nie je náročné a prináša so sebou aj zopár výhod. Pri elektronickom podaní sa vás úhrada správneho poplatku netýka a pri ohlásení živnosti týkajúcej sa remeselnej činnosti alebo viazanej živnosti zase zaplatíte len polovičnú čiastku.

K elektronickému ohláseniu potrebujete nasledovné

Pokiaľ uvažujete nad možnosťou založiť si živnosť elektronicky, musíte mať zabezpečený prístup na ústredný portál. K tomu je potreba vlastniť občiansky preukaz vybavený elektronickým čipom, ktorý má aktiváciu elektronického podpisu. Nevyhnutná je čítačka občianskeho preukazu a potrebné sú aj aplikácie na prihlásenie a uvedenie do prevádzky. Tie však nájdete prístupné priamo na portáli, takže ich nebudete musieť osobitne vyhľadávať.

Nezabudnite na prílohy

Nestačí vyplniť elektronický formulár. K definitívnemu ohláseniu živnosti potrebujete predložiť aj niekoľko príloh, ktoré po naskenovaní musia byť čitateľné, a zároveň podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom. Pred konečným vyplňovaním je vhodné si požadované prílohy dopredu pripraviť, potom samotný proces nebude tak časovo náročný.

Čo vás čaká po založení živnosti

Po vydaní živnostenského oprávnenia máte povinnosť zriadiť si elektronickú komunikáciu s príslušným daňovým úradom. Od 1. júla 2018 majú všetci podnikatelia, ktorí sú fyzickými osobami, povinnosť elektronicky komunikovať. Okrem toho vás čaká viacero ďalších povinných úkonov, z ktorých jedným je aj zabezpečenie si účtovníctva. Správna fakturácia taktiež zohráva výraznú rolu.

Ako rýchlo a jednoducho fakturovať?

Elektronicky. Nielenže si ušetríte čas, faktúry tak budete vypĺňať skutočne jednoducho. Online faktúry predstavujú jednoduché riešenie. Už nebudete viac tráviť množstvo času v tabuľkách a textových dokumentoch. Zabudnite aj na ručné vypisovanie. Pomocou elektronického fakturovania budete mať všetky faktúry na jednom mieste. Získate tak prehľad a ušetrí vám to mnoho času.

Pred založením živnosti je potrebné premýšľať nad tým, čo od vášho podnikania očakávate. Taktiež treba splniť viacero krokov pri jej ohlásení, a zároveň je potrebné dodržať určité pokyny po jej schválení. Vaše podnikanie si môžete zjednodušiť elektronickými faktúrami. Tie vám nahradia pracné a náročné vypisovanie faktúr a vy sa budete môcť venovať len vášmu podnikaniu.

Zdroje:

https://www.podnikajte.sk/zivnost/zalozenie-zivnosti-online-2020

https://podnikam.sk/zalozenie-zivnosti-v-roku-2020

https://www.podnikajte.sk/zivnost/zalozenie-zivnosti-2020-postup-povinnosti