Cíťte sa v bezpečí aj vo vašom zamestnaní

0
218

Trávite tam veľa času, ale nie vždy sa tam cítime dobre. Určite ste aj vy aspoň raz počas práce mali pocit, že zamestnávateľ ako keby nehľadel na vašu prácu, na to, aké podávate výkony a stále vás za niečo karhal, napomínal. Smutné však je, že veľa zamestnávateľov namiesto toho, aby sa sústreďovali na oveľa dôležitejšie veci, znepríjemňujú zamestnancom pracovný deň.

BOZP

Nikdy neviete, kedykoľvek sa môže niečo stať – pokazí sa pracovný stroj, zlyhá vysokozdvižný vozík; montážna plošina už nedrží tak, ako kedysi. Bezpečnosť zamestnancov by mala byť pre zamestnávateľov dôležitá a práve preto by mal v pravidelných intervaloch robievať školenia BOZP. Takéto školenie má znížiť počet úrazov na pracovisku a zvýšiť produktivitu práce. Navyše, toto školenie je dané zákonom, takže žiaden zamestnávateľ ho nesmie obísť.

Kurzy prvej pomoci

Ak sa už naozaj niečo stane, hláste to ako pracovný úraz. Určite sa vám ale zídu aj skúsenosti z kurzu prvej pomoci. Nikdy neviete, kedy vo vašej tesnej blízkosti niekto odpadne a urýchlene mu bude musieť niekto poskytnúť prvú pomoc. Žiaľ, aj takéto situácie sa stávajú, preto ak podnikáte, nevyhýbajte sa kurzom prvej pomoci a zabezpečte ich aj pre všetkých vašich zamestnancov.

Cíťte sa bezpečne aj vo vašom zamestnaní. Ak zamestnávateľ nezabezpečil kurz prvej pomoci a BOZP, apelujte na zmeny.